Bedrijfsconflicten

Bedrijfsconflicten en bemiddeling

Los je conflicten op het werk op met een experte in conflicten en bemiddeling

Heb je professionele ondersteuning nodig of een externe bemiddelaar bij een conflict in je bedrijf? Dan ben je aan het juiste adres. Er zijn verschillende opties mogelijk.

 

1. Analyse en advies 
Nieuwe perspectieven nodig om te beslissen   

Heb je een klankbord nodig als leidinggevende, teamcoach of HR-manager om een moeilijke werksituatie te ontmijnen en op te lossen? Heb je al heel wat geprobeerd in het bedrijf, maar zonder het gewenste effect? Of is het voor jou moeilijk om in het conflict een neutrale positie in te nemen?

Het is een goede zaak om samen met een buitenstaander te reflecteren om zo tot nieuwe inzichten te komen. Op basis hiervan neem je beslissingen of zet je nieuwe stappen.

2. Bemiddeling
In dialoog komen tot de oplossing

Heb je een bemiddelaar nodig om twee of meer personen met elkaar in gesprek te brengen om onderling tot een oplossing te komen?  We bemiddelen als er voldaan is aan 3 voorwaarden:

 • beide partijen erkennen dat er een probleem is
 • ze willen dit samen oplossen
 • met een neutrale persoon als bemiddelaar

Een bemiddeling doorloopt de volgende stappen :

 1. Beide partijen geven hun visie op de situatie
 2. Nadien bespreken we samen de situatie en zoeken naar oplossingen
 3. Beide partijen maken afspraken en engageren zich om deze te volgen
 4. Na een afgesproken tijd evalueren we de situatie

3. Hoogoplopende conflicten in teams
Teams versterken om zelf acties te ondernemen

Als een conflict escaleert, impacteert het vaak je ganse team en zijn kampen zichtbaar. Hoor je wel eens zeggen: ‘De rotte appels moeten eruit’? Iemand ontslaan of overplaatsen brengt even rust, maar na enige tijd ontstaan terug dezelfde problemen.

Het doorgronden van het team is nodig om het conflict te overstijgen. Hierbij zoeken we naar:

 • Een gemeenschappelijke visie waar alle teamleden achter staan
 • Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden voor alle teamleden
 • Afspraken die het werk vergemakkelijken
 • Het integreren van verschillende standpunten zodat ieder zich gehoord en erkend voelt

Samen met het team optimaliseren we in een aantal sessies de teamwerking.

Blog over bedrijfsconflicten

sprankel

10 juni 2018

De sprankel

Zie je het soms helemaal niet zitten? Alles lijkt mis te gaan. Niemand lijkt tevreden. Iedereen heeft kritiek. Niks isLees meer