Privacybeleid

Ik hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je persoonlijke gegevens. Er wordt hier zorgvuldig mee omgegaan.

Ik verzamel je persoonlijke gegevens om opdrachten correct te kunnen uitvoeren en om vlot met elkaar samen te werken en te communiceren.

Ik informeer je graag omtrent acties, nieuwigheden en/of andere interessante informatie via sociale media & mailings. Je expliciete toestemming wordt hiervoor gevraagd. Als je dergelijke berichten niet mee wenst te ontvangen, kan je dat laten weten door je uit te schrijven op de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar info@karenvandenbroeck.be.

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies of het onrechtmatig gebruik van informatie te voorkomen.

Ik verstrekt enkel gegevens aan derden:
– Voor het verlenen of correct uitvoeren van de dienstverlening
– Voor betaaldiensten, om betalingen mogelijk te maken en te registreren
– Voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

De persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig. Alle wettelijke verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.