Bedrijfsconflicten

Bedrijfsconflicten en bemiddeling

Los je conflicten op het werk op met een experte in conflicten en bemiddeling

Ben je op zoek naar professionele ondersteuning of naar bemiddeling bij een conflict in je bedrijf, dan help ik je daar graag bij. Verschillende manieren zijn mogelijk.

 

Analyse
Nieuwe perspectieven om een juiste keuze te maken

Heb je een klankbord nodig als leidinggevende of HR-manager om een moeilijke werksituatie te ontmijnen en op te lossen? Heb je al heel wat geprobeerd in het bedrijf, maar zonder het gewenste effect? Of is het voor jou moeilijk om in het conflict een neutrale positie in te nemen?

Het is dan goed om met een buitenstaander te reflecteren om zo tot nieuwe perspectieven te komen. Op basis hiervan neem je beslissingen of zet je nieuwe stappen.

Bemiddeling
In dialoog komen tot een oplossing

Heb je een bemiddelaar nodig tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en een leidinggevende? We bemiddelen als er voldaan is aan 3 voorwaarden:

 • beide partijen erkennen dat er een probleem is
 • ze willen dit samen oplossen
 • met een neutrale persoon als bemiddelaar

Een bemiddeling doorloopt een aantal stappen :

 1. Beide partijen krijgen de kans om hun visie op te situatie te geven. Wat speelt er? Waar heb je vooral last van? Wat heb je nodig in de samenwerking? Wat is je engagement?
 2. Nadien bespreken we samen de problemen en zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn. Hiervoor zijn één of meerdere sessies nodig. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de op te lossen problemen, de mate van escalatie van het conflict en de houding van de partijen
 3. Beide partijen maken afspraken en engageren zich om deze te volgen
 4. Na verloop van tijd wordt de situatie geëvalueerd

Hoogoplopende conflicten in teams
Teams versterken om zelf in beweging te komen

Als een conflict escaleert, impacteert het vaak je ganse team en zijn kampen zichtbaar. Hoor je wel eens zeggen: ‘De rotte appels moeten eruit’? Iemand ontslaan of overplaatsen brengt wel even rust, maar vaak ontstaan na enige tijd terug dezelfde problemen.

Een grondige teamanalyse en aanpak is nodig om het conflict te overstijgen. Hierbij zoeken we naar:

 • Een gemeenschappelijke visie waar alle teamleden achter staan
 • Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden voor alle teamleden
 • Afspraken die het werk werkbaar maken
 • Het integreren van verschillende standpunten in het team zodat ieder zich gehoord en erkend voelt.

Samen met het team werken we in een aantal sessies aan het optimaliseren van de teamwerking.

Blog over bedrijfsconflicten

‘Je moet me nu helpen!’ ‘Als je het niet voor mij regelt, dan wil ik je baas spreken.’ ‘Ik gaLees meer
Ben je al gescreend?  Heb je al een insight kleur: is je profiel groen, geel, blauw of rood? Welke teamrolLees meer
Vind je het ook lastig als iemand in het team zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of niet wilLees meer
Ben je als medewerker zelf ook al betrokken geweest in een teamconflict met de leidinggevende? De beste oplossing die jijLees meer
Vorige week kreeg ik een vraag om een opleiding te geven specifiek op maat van het bedrijf. De reden hiervoorLees meer
Vind je het moeilijk om tussen te komen in een conflict op het werk? Ga je conflicten liever uit deLees meer
Kom je ook mensen tegen waar je het lastig mee hebt? Ze doen vervelend, hebben altijd commentaar, zijn negatief ofLees meer

10 juni 2018

De sprankel

Zie je het soms helemaal niet zitten? Alles lijkt mis te gaan. Niemand lijkt tevreden. Iedereen heeft kritiek. Niks isLees meer