Blog

Blog

rolfluïditeit

Ben je al gescreend? 

Heb je al een insight kleur: is je profiel groen, geel, blauw of rood? Welke teamrol van Belbin neem je vooral op? Welk MBTI-profiel ben je? Mensen laten zich graag testen om hun eigen type te bepalen. Zo weten ze wie ze zijn, welke voorkeuren ze hebben en in welke context ze best tot hun recht komen. Anderen weten dan ook hoe ze je best benaderen. In de praktijk geeft het bepalen van voorkeurstijlen voordelen en begrip in communicatie en samenwerking. De achterliggende idee bij deze testen is dat verschillen er mogen zijn en dat een diversiteit van mensen nodig is om het potentieel optimaal te benutten in een team.

Laat je niet zomaar in een hokje duwen 

Er zijn ook nadelen verbonden aan het indelen van mensen in voorkeursstijlen. Mensen laten zich niet zomaar in een hokje duwen of willen zich niet laten reduceren tot één kleur of een bepaald type. Elke persoon is uniek en levert een eigen bijdrage. Als je wordt ingedeeld in een groep van mensen is de kans groot dat anderen verwachten dat je je ook zo gedraagt. Als je een rode kleur (dominant) hebt zal je sneller aangekeken worden om beslissingen te nemen. Positief en enthousiast zijn, is dan weer vooral weggelegd voor de gele types. Je zet met ander woorden jezelf vast in een rol en koppelt daar concrete gedragingen aan. Bijvoorbeeld als je je sterk identificeert als leider, is het nog moeilijk om volger te zijn of als anderen je bekijken als rotte appel, is het heel moeilijk om nog positief te zijn.

Laat rollen in elkaar vloeien 

We pleiten voor rolfluïditeit waarbij rollen in elkaar vloeien en samen een geheel vormen. Het of/of denken wordt en/en denken. Er is geen ordening die alles vastzet. Een individu is meer dan een rol en een rol is groter dan een individu. Alle rollen zitten in individuen en in de groep. Het is belangrijk een rol zo breed mogelijk te verspreiden over verschillende personen in het team. Denk bijvoorbeeld aan rollen zoals ‘leiders’ en ‘volgers’, ‘denkers’ en ‘doeners’. Het kan zijn dat een teamleider een formele rol krijgt, maar dat hij mensen in het team in hun kracht zet door hen ook leidinggevende taken te geven. De rotte appels in een team halen de negatieve punten naar boven die er zijn. In plaats van ze te (willen) verwijderen uit het team, vraag je of er nog andere mensen zijn die vragen hebben bij de aanpak. Zo blijven de rollen in het team bestaan, ook als mensen uit een groep stappen. Door zelf meerdere rollen op te nemen  in een team ga je flexibeler om met situaties wat mogelijkheden geeft voor groei en ontwikkeling, zeker in tijden van verandering.

geïnspireerd door het begrip rolfluïditeit van Deep Democracy