Blog

Blog

conflictbemiddeling

Conflicten zijn onvermijdelijk in elke menselijke interactie. Het is daarom belangrijk om te leren hoe je ermee omgaat, vooral wanneer het gaat om conflicten op het werk of in persoonlijke relaties. Conflictbemiddeling is een effectieve manier om conflicten op te lossen, en het biedt de betrokken partijen de kans om op een constructieve en respectvolle manier met elkaar te communiceren.

Wat is conflictbemiddeling?

Conflictbemiddeling is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, een conflictbemiddelaar, helpt bij het oplossen van een conflict tussen twee of meer partijen. De bemiddelaar heeft geen macht om beslissingen te nemen voor de partijen, maar helpt hen in plaats daarvan bij het vinden van oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.

Conflictbemiddeling is effectief

Er zijn veel redenen waarom conflictbemiddeling een effectieve aanpak is voor het oplossen van conflicten. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

  1. Het bespaart tijd en geld. In tegenstelling tot juridische procedures, die vaak langdurig en duur zijn, worden conflicten via conflictbemiddeling sneller opgelost.
  2. Het verbetert de communicatie en versterkt de relatie. Conflictbemiddeling biedt de partijen de kans om op een constructieve manier met elkaar te communiceren en hun verschillende perspectieven uit te wisselen . Vertrouwen wordt zo opnieuw opgebouwd.
  3. Het verhoogt de tevredenheid. Omdat de partijen zelf betrokken zijn bij het vinden van een oplossing, zijn ze wellicht meer tevreden met het resultaat dan wanneer een beslissing door iemand anders wordt opgelegd.

Conflictbemiddeling in stappen

Conflictbemiddeling is een proces dat gebaseerd is op een aantal stappen. We zetten verschillende stappen voor jou op een rij:

Introductie: De bemiddelaar stelt zichzelf en het conflictbemiddelingsproces voor aan de betrokken partijen.De bemiddelaar bespreekt de achtergrond van het conflict en stelt vast of conflictbemiddeling geschikt is voor de situatie.De bemiddelaar legt de regels voor het conflictbemiddelingsproces uit, zoals vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid van de partijen.

Verzamelen informatie: De bemiddelaar verzamelt informatie over het conflict en luistert naar de verhalen en perspectieven van alle betrokken partijen.De bemiddelaar helpt de partijen om hun onderlinge belangen en behoeften te identificeren.

Mogelijke oplossingen onderzoeken: De bemiddelaar helpt de partijen om creatieve oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij hun belangen en behoeften.

Afspraken vastleggen: Als de partijen tot een akkoord zijn gekomen, worden de afspraken overlopen en engageren alle partijen zich om zich hieraan te houden.

Evaluatie en afsluiting: Na afloop van het conflictbemiddelingsproces evalueert de bemiddelaar het proces en bespreekt met de partijen hoe ze het conflict kunnen voorkomen in de toekomst.

Deze stappen kunnen in sommige gevallen iets afwijken, afhankelijk van de specifieke situatie en de aanpak van de bemiddelaar. Het belangrijkste is dat de bemiddelaar de partijen helpt om samen tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Tweedaagse opleiding (05 en 19 oktober 2023) conflictbemiddeling: van conflict naar verbinding

Wil je zelf aan als leidinggevende, coach je zekerder voelen bij conflictbemiddeling? Dan is deze tweedaagse wellicht iets voor jou. Meer info: https://www.karenvandenbroeck.be/opleiding/tweedaagse-opleiding-conflictbemiddeling/