Wat mag je verwachten van relatietherapie?

Wat mag je verwachten van relatietherapie?

Hulp bij relatieproblemen

Relatietherapie biedt hulp als je relatieproblemen hebt en dit zowel voor koppels als individuen. De relatietherapeut bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en welke keuzes mogelijk zijn. Het is aan de cliënt zelf om te beslissen wat hij/zij wil behouden of veranderen. Je krijgt inzicht in patronen die spelen in de relatie. Dit helpt om gedragingen te begrijpen. Als partners horen dat hun situatie niet zo abnormaal is, geeft dit vaak opluchting, ruimte tot reflectie en bereidheid om (terug) te investeren in elkaar. Aan het einde van elke sessie staan we stil welke inzichten verhelderend en steunend zijn en hoe verder te werken.

Geen langlopend traject

Drie tot maximum vijf sessies is vaak al voldoende. Soms is één gesprek al genoeg zijn om verder te kunnen. Partners lopen op een bepaald moment vast in hun relatie, zien het omwille van bepaalde gebeurtenissen niet meer zitten of weten het even niet meer. Uiteenlopende oorzaken liggen aan de basis: ziekte van de partner of verlies van een dierbare, stress omwille van de zorg voor de kinderen, het werk, (ver)bouwen of overspel. Met de hulp van een externe onafhankelijke persoon komt er weer ruimte voor gesprek, waardoor partners vaak zelf tot inzichten en beslissingen komen.

Verwacht geen wonderen

Wanneer een koppel naar een relatietherapeut gaat, is er meestal de verwachting of hoop dat dit de relatie ten goede komt. Koppels hebben vaak al heel wat samen meegemaakt en willen dit niet zomaar opgeven. Toch is het beter realistisch te zijn en geen wonderen te verwachten.

Als één van de partners al beslist heeft om de relatie stop te zetten, biedt relatietherapie weinig soelaas. Met andere woorden als er geen gevoelens meer zijn voor de andere of er is geen bereidheid om te investeren in elkaar, is er weinig kans dat het weer goed komt. Relatietherapie dient dan vaak om in het bijzijn van een derde de moeilijke boodschap aan de partner te geven dat de relatie stopt. Er wordt nog stilgestaan bij de emoties en hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld hoe hierover te spreken met de kinderen, de familie en de omgeving? Dit om een (langdurige) relatie op een goede manier af te sluiten.

Positieve eerste stap

Relatietherapie helpt als partners op een dood spoor zitten en ze oprecht bereid zijn om te investeren in de relatie. Hiermee spreken ze een engagement uit. Dit is niet altijd zo evident, maar het is een positieve eerste stap. In het algemeen zijn mannen geen grote praters, zeker niet als het om emoties gaat. Vaak zijn het de vrouwen die het initiatief nemen en volgt de partner vanuit goodwill.

Samen of apart

De relatietherapeut werkt vanuit het respect voor de beide partners, biedt de nodige veiligheid om moeilijke zaken bespreekbaar te stellen en luistert zorgvuldig naar de verschillende standpunten. Er is de keuze tussen een individueel of een gezamenlijk gesprek of een gesprek met ieder apart en daarna samen.

Het samen zien van beide partners heeft als voordeel dat de onderlinge interacties zichtbaar zijn. Dikwijls maakt dit al heel wat duidelijk. Vanuit de eigen gekwetstheid is het soms moeilijk om op een rustige manier zaken uit te spreken. Een onafhankelijke derde faciliteert dan het gesprek zodat de onderlinge communicatie constructiever verloopt.

Soms is het niet mogelijk om het koppel samen te zien. Eén van de partners wil dit niet of je wil vooral stilstaan bij eigen vragen of frustraties. Je hebt hierin ook altijd de keuze. Het heeft weinig zin om de partner hierin te dwingen. Een optie is ook om afwisselend samen en apart gesprekken te hebben met de relatietherapeut. Een belangrijk punt bij de afzonderlijke gesprekken is om goed af te stemmen hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Op zoek naar verbindingen en nieuwe kansen

Relatietherapie zoekt en bevraagt routines en patronen binnen de relatie en de achtergrond hiervan. Welke verbindingen zijn er en wat maakt de relatie sterk? Daarnaast is er oog voor de gekwetstheid bij de partners. Het benoemen en herkennen hiervan geeft vaak opluchting. De therapeut laat ieder in zijn eigen waarde, toont hoe partners elkaar onderling beïnvloeden en stimuleert hen om naar elkaar te luisteren en de positieve intenties en de inzet van de andere te zien. Zo krijgt de relatie vaak weer nieuwe kansen.

Zoek een relatietherapeut waar het mee klikt

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar een relatietherapeut waarmee het klikt.  Het is nuttig om je vooraf goed te informeren. Ga te rade bij de huisarts of vraag discreet in de eigen omgeving of iemand goede ervaringen heeft. Op internet zijn er sites waarop coaches, therapeuten en psychologen te vinden zijn die werken in een regio. Vraag eventueel via mail of telefoon extra informatie over de achtergrond en werkwijze van deze persoon.

Waaraan werken?

In relatietherapie staat de vraag van het koppel of de persoon centraal. De therapie is geslaagd, als ze tevreden zijn over de aanpak of het resultaat. Ze hebben bijvoorbeeld naar elkaar toe zaken uitgesproken in het bijzijn van een onafhankelijke derde, ze kijken anders en positiever naar hun situatie, ze hebben bevestiging gekregen dat ze het als koppel nog zo slecht niet doen of dat ze alles geprobeerd hebben om de relatie te redden, maar dat ze beseffen dat er nog weinig is dat hen bindt. Het is uiteindelijk het individu of koppel zelf dat beslist of en hoe ze verder met elkaar willen gaan.

Samen stappen zetten  

Het is krachtig als partners bereid zijn om naar hun eigen aandeel te kijken en ze inzien dat ze zelf soms negatieve gedragingen in stand houden. Zelfreflectie, de bereidheid om na te denken wat ze zelf kunnen doen om de situatie leefbaar te maken of te verbeteren is een belangrijke hefboom voor succes. Als er de uitdrukkelijke vraag is dat de partner verandert, is er weinig manoeuvreerruimte. De andere partner dient zich dan te schikken om de relatie nog een kans te geven. Begrip voor de gekwetstheid en mildheid voor gemaakte fouten vormen vaak een belangrijke basis om samen door te gaan. Vanuit kwetsuren is dit niet altijd zo evident. Dit laat zich voelen in de starheid van één van de partners. Het is nuttig om vooruit te kijken en stil te staan bij wat er in het verleden gewerkt heeft om moeilijkheden te doorstaan en deze krachten in te zetten naar de toekomst.

Dag in dag uit

Het werken aan je relatie gebeurt niet alleen in de praktijkruimte. Het is belangrijk om thuis zelf aan de slag gaat met de inzichten en de afspraken die gemaakt zijn, ook al komt het geforceerd over, omdat partners uit de alledaagse routine moeten stappen en nieuwe dingen gaan proberen en ontdekken. Wanneer partners hiermee werkelijk aan de slag gaan, is het vaak snel zichtbaar dat dit loont, tot ieders tevredenheid.

Succes ermee!
Karen