Blog

Blog

illustraties_3_FIN8

Peter loopt op de tippen van zijn tenen. Hij probeert goed te doen voor Linda door extra taken op te nemen in het huishouden. Toch heeft hij het gevoel dat hij steeds weer de fouten dingen zegt of de verkeerde dingen doet. Alles is een trigger en de confrontaties zijn heftig. Linda wil dat Peter weggaat, omdat ze fysiek en mentaal op is. Dat Peter extra zijn best doet, maakt haar nog bozer. Ze wil niet dat hij haar betuttelt. Ze beslissen dat Peter tijdelijk bij een vriend gaat logeren. Het is geen evidente periode, maar de afstand doet Linda deugd. Ze mist hem maar het doet goed dat Peter niet in huis is, zodat ze zichzelf weer meer op de voorgrond kan zetten en kan nadenken of ze nog verder wil met deze relatie.

Time-out geeft rust

Een time-out waarbij één van de partners tijdelijk op een andere plaats verblijft, kan een goede tussenoplossing zijn om impulsieve beslissingen te vermijden of om er zeker van te zijn dat scheiden de beste keuze is. Bijvoorbeeld door te gaan logeren bij vrienden, familie of door op hotel te gaan. Het geeft ruimte om afstand te nemen, te kalmeren en om alles op een rijtje te zetten, zonder direct geconfronteerd te worden met de ander. Het helpt om tot rust te komen en om weer perspectief te zien.

Geen garanties

Een pauze werkt positief als één van partners aangeeft het niet meer te zien zitten of als er een derde persoon in het spel is. Het is wel geen garantie dat koppels samen blijven. Het voorstel om even uit elkaar te gaan, heeft de bedoeling om samen te blijven op termijn of om als koppel er zeker van te zijn dat ze alles geprobeerd hebben. Door een time-out creëer je tijd en ruimte om met wat afstand te kijken naar de eigen partnerrelatie om zo te reflecteren en dichter te komen bij je gevoelens. Een time-out betekent soms ook het einde van de relatie omwille van de afstand tussen de partners. Als de relatie op is, versnelt dit het proces om tot een definitieve beslissing te komen.

Maak goede afspraken

Wanneer je als partners kiest voor een time-out, is het nuttig om een aantal goede afspraken te maken:

–       Wie verlaat het huis en waar gaat de andere partner naartoe?

–       Hoeveel tijd voorzien jullie hiervoor?

–       Als er een derde in het spel is, laat je dan contact toe met die persoon?

–       Hoe houden jullie onderling contact?

–       Hoe verdeel je de dagelijkse huishoudelijke taken?

–       Wat communiceer je hierover tegen kinderen, familie, vrienden, collega’s ?

 

Time-out is tijdelijk

Laat een time-out niet te lang duren. Een periode van twee tot drie weken is meestal voldoende om tot rust te komen. Het mag geen vlucht zijn om problemen uit de weg te gaan of om niet te hoeven veranderen. Zoek elkaar niet teveel op, maar spreek af hoe jullie contact houden bijvoorbeeld één keer per dag een bericht sturen, wekelijks iets gaan eten of drinken. Doe niks onverwacht en respecteer de gemaakte afspraken.

Beslis als koppel

Let ervoor op dat mensen in je omgeving niet te sterk het beslissingsproces van jullie als koppel bepalen. Heel veel mensen willen helpen en zullen goede raad geven. Het is nodig om hier als koppel zelf aan te werken om zo samen een bewuste keuze te maken voor de toekomst.

Benieuwd om hier meer over te lezen? Een aanrader is het boek #SamenVerderNaOverspel. Inzichten en kansen voor koppels (Gompel&Svacina, 2020) geschreven door Karen Van den Broeck. Bestel het hier: https://www.karenvandenbroeck.be/boeken/samen-verder-na-overspel/